UKBM

Distribusi posyandu di wilayah kerja Puskesmas Batulappa Pada Tahun 2019

1. Posyandu Bila I

2. Posyandu Bila II

3. Posyandu Kampung Baru

4. Posyandu Padanglolo

5. Posyandu Bamba

6. Posyandu Bilajeng

7. Posyandu Bacukiki

8. Posyandu Bulisu

9. Posyandu Buttulappo

10. Posyandu Kassa

11. Posyandu Batulappa

12. Posyandu Tarokko

13. Posyandu Baruppu

14. Posyandu Loka

15. Posyandu Banga

16. Posyandu Teppulu

17. Posyandu Paleleng

Media Sosial

@ 2019-2020 Puskesmas Batu-Lappa | Powered by uitecs
homephoneenvelope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram